Genomgång av taggar och fjärrkontroller

För att hålla föreningens skalskydd intakt genomför styrelsen nu en genomgång av samtliga taggar och fjärrkontroller i föreningen för att försäkra sig om att inga är på drift och nyttjas av obehöriga. Vid förra genomgången för två år sedan spärrades det hundratals taggar.

Detta innebär att vi vill att ni antecknar vilka taggar och fjärrkontroller ni har i er ägo. Helst digitalt via följande länk: https://forms.gle/spJqupuaEXbQix6eA. Alternativt via det bifogade formuläret (som kommer via post). Resterande kommer att spärras 2023-03-31, så att de som kommit på vift inte längre kan användas i föreningen.

Notera att det är A numret på brickan/taggen som ska skickas in för inventeringen. För de taggar som bara har ett nummer anges det numret.

Med denna åtgärd hoppas vi kunna få ett bättre skalskydd i föreningen med färre objudna gäster. Tappar ni bort en tagg eller fjärrkontroll efter denna inventering, vänligen hör av er så snart som möjligt till föreningens passersystemansvarige Juraj Feljan, juraj.feljan@brfpoeten.se, för att spärra taggen eller fjärrkontrollen.

Hör gärna av er till Juraj Feljan eller styrelsen om ni har frågor, eller om ni har en tagg / fjärrkontroll som inte fungerar men som ni vill ha aktiverade.