Styrelsen kommenterar det ekonomiska läget

Idag har styrelsen delat ut brev till medlemmarna med kommentarer kring det ekonomiska läget. Brevet finns i din brevlåda.