Avfallshantering

Soprum finns på Hornsbergs Strand 43 samt vid den övre grinden på Eyvind Johnsons gata.

I soprummen finns tydliga anvisningar om vad som ska slängas var. I soprummet på Eyvind Johnsons gata finns en fraktion för elavfall.

Matavfall ska samlas ihop i påsar för matavfall och slängas i särskilda kärl. I båda soprummen finns bruna behållare för matavfall. Påsar för matavfall finns att hämta i soprummet på Eyvind Johnsons gata.

Kostnaden för sophämtningen belastar föreningens ekonomi. Det är därför viktigt att soporna sorteras, att skrymmande kartonger trycks ihop/viks samt att kärlen inte överfylls.

Grovsopor hänvisas till återvinningscentraler. I samband med föreningens städdagar finns container på plats för mindre grovsopor.

Lokalhyresgästerna egna soprum och har ej tillgång till medlemmarnas två soprum.