Underhållsansvar

Det kan vara svårt att skilja mellan dina skyldigheter och föreningens, men en enkel huvudregel är att du ansvar för det du ser. Med det menas att du ansvarar för ytskiktet i din lägenhet. Föreningen ansvarar för trapphus, fasader, stamledningar m m.

Vill du renovera eller reparera bör du kontakta styrelsen för att kontrollera att det inte krävs tillstånd av styrelsen. Kontrollera också att den du anlitar har tillstånd att utföra sitt arbete.

Filterbyten
Föreningen genomför årligen ett filterbyte. Detta sker i samarbete med Folkfilter AB (https://www.folkfilter.se). Folkfilter aviserar i god tid via anslag i hissar och på föreningens hemsida. Antalet filter varierar beroende på din lägenhetsstorlek.

Frånluftventiler

Ventilationsdon som sitter i kök och badrum ska rengöras regelbundet tex med dammsugarborste. Donens inställning får inte ändras.

Information gällande brand eller rökutveckling i närområde

Om det uppstår en brand eller rökutveckling i närheten där rök riskeras komma in i lägenheterna, skall fastighetsförvaltaren kontaktas som centralt stänger frånluftsventilerna. Se kontaktuppgifter till felanmälan.