Lägenhetsnycklar

Basutbudet i varje lägenhet är tre lägenhetsnycklar. Extra nycklar kan beställas av Låsmakarna AB (http://www.lasmakarna.se/) vid uppvisande av giltig legitimation, befintlig nyckel samt upplåtelseavtal.

Oavsett lås måste föreningen, efter överenskommelse med medlemmen, få tillträde till lägenheten för att vid behov kontrollera skador etc. Frågor om detta hänvisas till styrelsen.

Till våra gemensamma utrymmen använder vi ett passersystem, se mer på https://brfpoeten.se/boka/passersystem/.