Tvättstugebokning

Bokning och avbokning av tvättpass
Bokning och avbokning sker i Aptusappen Bokning.

Hur många tvättider kan jag boka samtidigt?
Du kan boka en tvättid i taget.

Hur lång är tvättiden?
Tvättiden är tre timmar. Efter avslutat tvättid får torkutrustning nyttjas i 30 minuter in på nästa tvättid.

Kan någon annan nyttja tvättstugan under mitt tvättid?
Endast du har tillträde till tvättmaskinerna under det bokade passet. Efter avslutat tvättid får torkutrustning dock nyttjas i 30 minuter in på nästa tvättid.

Vad händer om jag glömmer tvätt i tvättstugan?
Om efterföljande pass är bokat men ingen är i tvättstugan, kontakta någon i styrelsen för hjälp.

Kan jag använda obrukade tvättpass?
Har inte ett bokat pass startats inom en halvtimma så släpps tvättpasset fritt för bokning.