Gården

Gården är en gemensamhetsanläggning som Brf Poeten samt Brf Lycksaligheten förvaltar tillsammans.