Trivselregler

Regler och rutiner för trivsel, säkerhet och underhåll

För den gemensamma trevnaden gäller några allmänna regler. Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är viktigt för att alla i huset och bostadsområdet ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför föreningens hus.

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra. Det är viktigt att alla boende följer det som gäller. Viktig information om lägenheterna och husen finns också i boendepärmen som samtliga fick vid inflyttning till den nya lägenheten och som bör följa med vid byte av lägenhetsinnehavare.

Avfallshantering
Följ förvaltningens anvisningar för avfallshanteringen som du finner i soprummet samt här.

Balkong och fönster
Blomlådor skall placeras på balkongräckets insida.

Balkonginglasning
För att få glasa in balkongen eller uteplatsen krävs bygglov. Det är medlemmen som får ansöka om detta hos stadsbyggnadsnämnden. Bygglov medges bara för inglasningar mot innergården och det måste finnas tak över balkongen/uteplatsen.

För att åstadkomma ett likartat utseende på fasaden, att balkonginglasningen ska bestå av ett ramfritt viksystem. Ursprunglig firma som monterade balkonginglasningarna under det gemensamma bygglovet heter Balkongrutan AB. Brf Lycksaligheten har även anlitat Sakkes.

Plisségardinens färg får vara antingen ljusgrå med färgnummer 1263 eller mörkgrå med färgnummer 1267.

Entréer, trapphus/loftgångar och gemensamma utrymmen
Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer, i trapphus/loftgångar eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskydds- och underhållssynpunkt viktigt att denna regel följs.

Barnvagnar skall förvaras i barnvagnsförråd märkta Entré förråd.

Cyklar parkeras endast i cykelställ eller i cykelrum.

Moped och vespa är motorfordon och skall parkeras i garaget.

Fasad
Det är inte tillåtet att göra hål i putsen på husets fasad. Huset ägs av föreningen och all håltagning i fasaden måste godkännas av styrelsen och utföras av behörig person. Punkteras tätskiktet kan fuktskador uppstå.

Garageplats
Garageplats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet med ett fordon per plats. Förvaring av däck eller andra privata tillhörigheter på förhyrd öppen eller inhägnad plats är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten.

Grillning
Grillning med kolgrill på balkong, innegård eller uteplats är inte tillåten, däremot är det tillåtet att använda el-grill eller gasolgrill. Vid användande av gasolgrill är den största tillåtna storleken på gasoltuben P6. Tänk på rök från grillningen kan störa dina grannar.

Gården och pergolan
Gården är uppskattad av alla medlemmar och används flitigt. Tänk på att lämna gården, pergolan och lekytor i fint skick efter användning, städa undan efter dig och lägga tillbaka leksaker och annat på rätt plats. Pergolan går inte att boka men via Facebook-gruppen ”Vi som bor i Brf Poeten” kan medlemmar i Brf Poeten informera om barnkalas, middagar etc. Då flera sällskap vill använda pergolan vid samma tidpunkt får man samsas om utrymmet. Tänk på att alla boende i Brf Poeten inte är medlemmar i gruppen och att medlemmar i Brf Lycksaligheten som vi delar gård med inte heller är medlemmar i gruppen.

Husdjur
Har man husdjur skall man se till att dessa inte stör eller förorenar. De får inte rastas i på innergården. Plocka upp eventuell spillning. Hundar får inte vistas lösa i området.
Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet

Källarförråd
Endast utrymmet innanför förrådsburarna får användas. Det är inte tillåtet att använda utrymmet ovanför förrådsburen (där det är möjligt) som förvaringsutrymme. Det är inte heller tillåtet att förvara något i förrådsgångarna. För att försäkringen ska gälla vid skador i källarförråden bör allt i förråden stå  3-5 cm upp från golvet. Alla förråd bör vara låsta. 

Markiser
Styrelsen har beslutat sig följa arkitektens val av markiser och balkonginklädnad. Den enda tillåtna färgen är: RAL 9007 (NCS 6000-N). Anlita en behörig montör. Styrelsen rekommenderar Farsta Markiser & Persienner då de vid flertalet tillfällen installerat markiser i föreningen. Här kan ni ladda  Monteringsanvisning Markis

Rökning
Rökning skall i möjligaste mån undvikas på uteplatser och balkonger. Då röken tar sig in i lägenheterna bl. a. genom ventilationssystemet är det extra viktigt att vi visar hänsyn till våra grannar. 

Rökförbud gäller samtliga gemensamma utrymmen inklusive pergolan. Undvik rökning direkt utanför entréer.

Snö och is
Varje medlem svarar för att hålla undan snön på sin egen balkong, terrass och/eller markterrass. Loftgångarna tillhör fastigheten varvid de snöröjs under samma avtal som gäller innergården. Det är bra att kontinuerligt försöka sopa bort snön innan en större mängd hunnit ansamlas, i den mån det går. Snön får inte skottas ned över räcken utan att snövakter finns engagerade.

Störningar
Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan 22:00-07:00, även på gården.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården. Tänk på att det ekar på innegården.

Tvättstugan
Maskiner och golvytor och maskiner skall lämnas väl rengjorda. Golven sopas eller vid behov skuras. Rengör också tvättmedelsfack och filter till torktumlare. Fler rutiner för tvättstugan finns uppsatta i tvättstugan, läs igenom dessa innan användning, ni hittar dessutom dessa rutiner här.

Övrigt
Det är inte tillåtet att piska eller skaka mattor på balkong eller från fönster.
Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster/balkong eller på gården.