Föreningen

Bostadsrättsföreningen Poetens fastighet vid Hornsbergs Strand färdigställdes år 2010.

Fastigheten uppfördes av JM.

I första hand är det lägenheter som föreningen upplåter men föreningen har även en
uthyrningsverksamhet för lokaler, garage och mobilmast.

Garage och innergård är gemensamhetsanläggningar med Brf Lycksaligheten.