För mäklare

Information om förenings ekonomi hittar du i årsredovisningen.

Det finns i nuläget inga planer på att höja avgifterna som varit oförändrade sedan inflyttningen 2010.

Överlåtelser skickas till:
Brf Poeten
c/o Fastum AB
Box 3118
169 03 SOLNA

Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring omfattar fr.o.m. 2021-10-31 inte längre kollektivt bostadsrättstillägg.

Det innebär att boende i föreningen måste kontakta sitt försäkringsbolag och lägga till ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.