Andrahandsuthyrning

All andrahandsuthyrning kräver godkännande av styrelsen. Brf Poeten beviljar endast tidsbegränsade uthyrningar. Det går att hyra ut både till fysiska och juridiska personer men det måste alltid finnas en namngiven person (fysisk person) som ska bo i lägenheten.
Andrahandsuthyrning beviljas i enlighet med bostadsrättslagen. Tillstånd ges om bostadsrätts-havaren har skäl för uthyrningen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra ge samtycke.
Godtagbara skäl kan vara:

  • Ålder eller sjukdom
  • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
  • Provboende i samboförhållande under max 12 månaders tid
  • Militärtjänstgörning
  • Blivande pensionär som köper bostadsrätt inför sin pensionering
  • Föräldrar som låter sina barn bo i liten bostadsrätt
  • Bostadsrätten är svårsåld på grund av rådande marknadsförutsättningar (under en begränsad tid)

Om föreningen vägrar ge samtycke till uthyrningen kan medlemmen istället söka tillstånd hos Hyresnämnden. Mer information om detta finns på hyresnämndens hemsida: www.hyresnamnden.se.
Ansökan om föreningens samtycke görs på blanketten Uthyrning andrahandsansökan. Ifylld blankett ska läggas i föreningens brevlåda alternativt skickas till: Brf Poeten, Franzéngatan 40, 112 16 Stockholm. Ange i ansökan lägenhetens gamla nummer som finns ovanför ytterdörren och är lägenhetens unika nummer. Till ansökan ska bifogas kopia av legitimation för den eller de myndiga personer som ska bo i lägenheten.

Styrelsen måste få ansökan minst 4 veckor innan uthyrningsperioden börjar. Styrelsens svar ska i normalfallet ges inom 2 veckor efter att ansökan kom in.
Föreningen får ta ut en avgift för andrahandsuthyrning som uppgår till högst 10 % av prisbasbeloppet per år. Detta framgår av 7 § i föreningens stadgar. Hyr man ut 1 månad blir det 1/12 av årsavgiften och så vidare beroende på antalet uthyrningsmånader. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr. Kom ihåg att anmäla ev. förändringar beträffande andrahandsuthyrningen till förvaltaren eller styrelsen. Föreningen rekommenderar att ett skriftligt avtal upprättas med hyresgästen. Exempel på ett sådant finns här.

Andrahandsuthyrning av garageplats

Med anledning av förfrågan från boende vill styrelsen meddela att det är tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand men endast i samband med en godkänd andrahandsuthyrning av lägenhet och enbart till den person som hyr lägenheten. Ansökan om föreningens samtycke till uthyrning av garageplats lämnas till styrelsen. Ansökningsblankett hittar du här