Valberedningen

Valberedningen består av:

Susan Zilahi (sammankallande)

Ulf Almqvist

Elisabeth Clason