Valberedningen

Den aktuella valberedningen som valdes vid stämman i juni 2022 består av:

Susan Zilahi (sammankallande)

Ulf Almqvist

Elisabeth Classon