Lokaler

Föreningen har nio lokaler samt hyr ut del av tak till mobilmast.

För mer info kring våra lokaler vänligen kontakta styrelsen@brfpoeten.se