Porttelefon

Hur byter jag telefonnummer och kod?
Logga in via Aptusportalen. Med hjälp av fliken ”Inställningar” kan du ändra telefonnummer.

Hur öppnar jag porten?
Du använder din Aptusnyckel. Lägg nyckeln mot läsaren på porttelefonen och dörren öppnas.

Hur gör mina gäster?
Porttelefonen är enkel att använda med hjälp av den inbyggda displayen. Via den kan dina gäster söka upp dig och trycka på ”ring upp”. Besökaren kopplas direkt till din telefon.

Uppringande telefonnummer är 08-52508740. Numret gäller för samtliga porttelefoner på alla adresser.

Hur öppnar jag porten vid besök?
Det gör du via din telefon genom att svara på samtalet från porttelefonen, fråga vem det är och tryck * eller 5 för att öppna porten.

Vad händer om strömmen går, kommer jag in och ut?
Porttelefonen har batteribackup.