Aptussystemet

Elektroniskt bokningssystem för tvättstuga och gästlägenhet
Tvättstugan och gästlägenheten bokas elektroniskt genom Aptussystemets app. Appen finns att ladda ner på App Store eller Google Play. Sök efter Aptus, appen heter Bokning. I appen behöver du ställa in följande sökväg https://brfpoeten.aptustotal.se samt ditt användarnamn och lösenord enligt nedan.

Inloggning
För att logga in på Aptus behövs ett konto. Inget nytt konto skapas, utan det följer med lägenheten. Du bör ha fått lösenordet från din säljare. Om inte, eller om du inte kommer ihåg det, kontakta vår medlem Juraj Feljan på juraj.feljan@brfpoeten.se för att återställa lösenordet.

Ditt användarnamn är ditt lägenhetsnummer. Observera att det är föreningens lägenhetsnummer (t.ex. 4063), och inte Skatteverkets lägenhetsnummer.

Vi uppmanar alla att medlemmar att byta lösenordet då och då.

.