Registrera dig på nytt

Som ett led i att öka säkerheten i föreningen samt städa upp bland obehöriga har vi även sett över hemsidan och dess användare/inlogg. Vi har haft problem med spam under en längre tid. För att komma till bukt med detta samt bli av med obehöriga användare blev vi tvugna att radera alla användare. Vi ber dig därför att registrera dig på nytt.
Registreringen är inte obligatorisk. Den möjliggör att du blir uppdaterad via e-post när vi lägger upp ett nyhetsinlägg på hemsidan.


Observera att det är ett separat konto till Aptus-systemet som används till att boka tvättstugan och övernattningslägenheten – detta konto är kvar och du behöver inte göra någonting.


Vi ber om ursäkt för olägenheten.

Hör av dig till josefina.winbo@brfpoeten.se vid frågor.

Mvh
Brf Poetens styrelse

Vill Du vara med?

Vi i valberedningen vill uppmuntra alla föreningens medlemmar att överväga vad ni skulle kunna bidra med och att eventuellt ta plats i styrelsen eller i valberedningen.

För att en förening ska fungera krävs att medlemmarna engagerar sig och hjälps åt.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär ansvar men också en möjlighet att påverka våra förutsättningar att ha en bra ekonomi och trivsamma fastigheter med god miljö och utsikter på fastighetsmarknaden.

Känner du dig manad eller är du intresserad av att veta mer om vad styrelse och valberednings -arbetet går ut på, hör av dig till oss så snart som möjligt, antigen på FB via PM, eller e-mail till susiezilahi@gmail.com.

Vi ser fram emot att höra från Dig!

Hälsningar Valberedningen

Årsstämma 2021 – Motioner

Välkomna till Poetens Årsstämma 2021

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 8 juni kl. 18.00

Vi planerar att hålla årsstämman Coronasäkert i ett partytält på gården på samma sätt  som förra året. Vi hoppas att så många som möjligt kan komma och ber er redan nu notera detta datum i er kalender. Precis som de senaste åren kommer vi i år inte dela/skicka ut årsredovisningen utan den kommer att finnas på hemsidan.

Formell kallelse

Formell kallelse med dagordning publiceras på denna hemsida senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2021

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se märk gärna med ”motion Brf Poeten”, eller skicka till Brf Poeten Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 1. Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

 1. Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 1. Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

 1. Att-satser

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att:…

 1. Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 maj 2021

Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämma, se stadgarna. Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Besked ang datumen för stamspolning

Nu har vi fått besked ang datumen för stamspolningen.

Kan du inte vara hemma under aviserad tid går det bra att ställa ditt lås i serviceläge (förutsatt att du har originallåset). Serviceläge innebär att du låser som vanligt, men drar ut nyckeln när låset står i ”klockan 10 i 5-läge”. Då kommer vi in med en fastighetsnyckel.

Följande schema gäller:

Måndag 8/3
Franzéngatan 40, våning 1-3.

Tisdag 9/3
Franzéngatan 40, våning 4-7.

Onsdag 10/3
Franzéngatan 34, hela trapphuset.

Torsdag 11/3
Eyvind Johnssons gata 7, våning 1-4

Fredag 12/3
Eyvind Johnssons gata 7, våning 5-7.

Måndag 15/3
Hornsbergs strand 43, våning 1-4.

Tisdag 16/3
Hornsbergs strand 43, våning 5-7.

Onsdag 17/3
Hornsbergs strand 49, hela trapphuset.

Torsdag 18/3
Hornsbergs strand 55, våning 1-3.
(Plan 3 = 2 st lägenheter, Heed & Westberg.)

Fredag 19/3
Hornsbergs strand 55, våning 3-7.

Måndag 22/3
Hornsbergs strand 59, hela trapphuset.

Ang. Solceller

Styrelsen är i full gång med att läsa på, samt samla information och erfarenheter kring solceller. Om vi har någon medlem i föreningen som sitter inne på kunskap/erfarenheter om solceller kommer vi gärna i kontakt med dig.

Maila till josefina.winbo@brfpoeten.se

Tack på förhand.

/Styrelsen för Brf Poeten

Ny lokalhyresgäst

Hedman Naprapater har valt att överlåta sitt kontrakt till en ny lokalhyresgäst.

Den 1 mars öppnar Skövde kliniken på Franzéngatan 38.

Caroline Solaka som driver salongen beskriver verksamheten så här:

I två nyrenoverade (vi ber om ursäkt för eventuellt oväsen) behandlingsrum, med personal som har mångårig erfarenhet, kommer vi att erbjuda:

 • Permanent hårborttagning med den senaste maskinen
 • Plasmapen
 • Microneedling
 • Tandblekning
 • Prp mot håravfall
 • Silkpeel
 • Fillers & Botox (utförs av legitimerad sjuksköterska)
 • Kosmetiska tatueringar (tex Microblading)
 • Utbildningar inom permanent makeup och microblading

Varmt välkomna!

 

Information från Styrelsen

Vi har precis haft vårt första styrelsemöte och vill återkoppla följande till alla medlemmar:

Från årsskiftet har vi en ny fastighetsförvaltare – Fastum. Vi har informerat om detta tidigare. Tillsammans med dem kommer vi att göra en lista på saker som ska planeras och åtgärdas. Bl. a kommer de hjälpa oss med en översyn och uppdatering av samtliga dörrtaggar. Fastum kan även erbjuda en service till oss medlemmar i form av tips på ”bra hantverkare”. Ta kontakt med Phuc Nguyen som är vår förvaltare på Fastum (hans kontaktuppgifter finns på vår hemsida).

Vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla säkerheten i huset. Tillsammans med våra grannar (Brf Lycksaligheten & Brf Gåspennan) samt Fastum kommer vi undersöka möjligheterna att ordna fasta, låsta platser för el-mopeder/el-scotrar. Vi ska också undersöka om vi kan erbjuda betalplatser för att låsa in el-cyklar.

Säkerhetsfrågor generellt är prioriterade. Vi vill påpeka vikten av att se till att dörrar och portar stängs samt att fråga ev. gäster vem man ska besöka, och därigenom minimera risken att släppa in obehöriga.

Projektet med att bygga förvaring inkl. soprum till våra lokalhyresgäster har (efter försening) slutförts. Från och med den 1 februari kommer inte lokalhyresgästerna ha tillgång till våra soprum (H S 43 och E J 5). Under våren kommer vi att måla om och fräscha upp soprummen.

Som vanligt påminner vi om allas ansvar att se till att vi har god ordning i soprummen. Detta genom att vika kartonger, inte slänga grovsopor eller annat som inte hör hemma där samt inte stapla sopor på redan fulla kärl. Vi påminner också om möjligheten att slänga matavfall.

Vi har uppdaterat informationen på våra hemsidor – läs gärna och tveka inte att höra av dig om du saknar information. Kolla gärna sidan om ”trivselregler” – där framgår att det inte är OK att rasta hundar på innegården.

Vi kommer tillsammans med Fastum ta in offert för yttre underhållsarbete så som uppfräschning av ytterdörrar (till cykelförråd och soprum) och underhåll av fasader.

Vi kommer under våren att genomföra en stamspoling av samtliga ledningar. Detta gjordes senast 2016. Vi återkommer med mer information om dagar och tider då detta kommer att genomföras. Förhoppningen är att detta görs så snart som möjligt, dvs. redan under denna vinter.

Vi har skickat in en förhandsansökan om statligt bidrag för att installera solpaneler på några av taken. Arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag för detta pågår och skall presenteras vid årets föreningsstämma. Beslutet från stämman som avgör om vi ska gå vidare med projektet.

Vi har löpande dialog med våra lokalhyresgäster. Flera av dem har haft ett tufft år och tillsammans försöker vi hitta lösningar. Vi återkommer när vi har mer att informera om i detta ärende.

Vi har inte bestämt om, och i så fall när, vi ska ha vår årliga städdag utan avvaktar mer information från Folkhälsomyndigheten. Detta gäller även bokning av container för grovsopor i anslutning till städdagen.

Tisdag 8 juni kl 18.00 är det föreningsstämma. Utvecklingen av pandemin bestämmer på vilket sätt stämman skall genomföras. Från april kommer vi att göra en förändring i styrelsen eftersom Annika Joos, nuvarande ordförande, flyttar och då av formella skäl inte kan vara med i styrelsen. Fram till ordinarie stämma kommer Juraj Feljan att vara ordförande. Valberedningen är informerad om att starta arbetet med kandidater till den nya styrelsen. Är du intresserad av styrelsearbete ber vi dig ta kontakt med Jonas Cedergrip, ansvarig i valberedningen.

Gå gärna med i den Facebook-grupp som ett antal medlemmar (ej styrelsen) administrerar. Den heter ”Vi som bor i Brf Poeten”.

Med önskan om ett fint 2021.

Styrelsen