Årsredovisning 2023

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 är nu publicerad under fliken Föreningen – Årsredovisning och stämmoprotokoll.