Medlemsdemokrati

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Styrelsen uppmuntrar medlemmar att komma med synpunkter och förslag till förändringar och förbättringar. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta förvaltningen eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Kontakta gärna styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i föreningens verksamhet.