Hemförsäkring

För att skydda dig själv och din egendom bör du teckna en hemförsäkring.

Föreningen har kollektivt tecknat Bostadsrättstillägg fram till 2021-09-30. Därefter behöver varje medlem teckna bostadsrättstillägget genom sin egna hemförsäkring.