Parkering

Boendeparkering
För information om boendeparkering se https://parkering.stockholm/boendeparkering/.

Uthyrning garageplatser
Föreningen har tillsammans med Brf Lycksaligheten samt Brf Gåspennan två garageplan i huset som drivs som gemensamhetsanläggning. Garageplatserna är i första hand till för boende i respektive förening men kan i undantag samt i mån av plats även hyras ut till externa hyresgäster.

Föreningen disponerar 99 p-platser för bilar och 7 p-platser för motorcyklar. Vi har även möjlighet till kanotförvaring.

Det är ej tillåtet att använda parkeringsplatsen till mer än ett fordon. Man får heller inte förvara saker på parkeringsplatsen så som t.ex. däck eller liknande

Kö och administrering
Garageuthyrningen av föreningens platser administreras av förvaltaren på uppdrag av föreningen och för frågor gällande garaget vänd dig direkt till förvaltaren. Om du idag inte står i kö men önskar göra det gör du en anmälan via mail till hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se.

Medlemmar i brf Poeten och lokalhyresgäster har förtur i kön. Vid kö skall externa hyresgäster sägas upp från garaget för att lämna plats till lokalhyresgäst eller medlem i föreningen.

Prioritering:

  1. Medlemmar eller företag ägd av medlemmar i föreningen som saknar plats
  2. Lokalhyresgäster till föreningen, som saknar plats
  3. Medlemmar och lokalhyresgäster som köar för en extra plats
  4. Externa hyresgäster, inkl. Gåspennan och Lycksaligheten.

När det finn en ledig plats går det ut ett mail till den köande som har några dagar på sig att besvara erbjudandet. Den som accepterar erbjudandet signerar avtalet med BankID. Hyresavtalet gäller löpande med 1 månads uppsägningstid.

Det går bra att tacka nej till 3 erbjudanden innan man ramlar ur kön.

Komplettera befintlig p-plats med el-laddbox
Det finns möjlighet att komplettera den befintliga p-platsen med en el-laddbox. Huvudregeln är att befintlig p-plats kompletteras med laddbox, inte att medlemmen ska byta p-plats (det finns dock 10 p-platser på markplan där detta inte är möjligt: 2001-2006, 2008, 2013-2015).

När en p-plats skall uppdateras till el-plats tecknar förvaltaren avtal med hyresgästen med start vid det månadsskifte som inträffar närmast fram i tiden. Förvaltaren beställer flytt/inkoppling av ladd box till platsen från behörig installatör.

Alltid när avtal om plats med laddbox tecknas debiteras hyresgästen en engångsavgift om 2 000 kr inkl moms.

Nycklar till laddboxen lämnas ut av förvaltaren efter att avtal skrivits och laddboxen fungerar.

Prislista
Liten p-plats månadsavgift: 1 400 kr

Medel p-plats månadsavgift: 1 650 kr

Stor p-plats månadsavgift: 1 850 kr

MC-plats månadsavgift: 313 kr

Engångsavgift installation/aktivering laddbox: 2 000 kr

Tillkommande månadsavgift för p-plats med laddbox inkl. elförbrukning: 350 kr

Tagg: 150 kr

Fjärrkontroll: 700 kr, varav deposition 200 kr

OBS! För icke medlemmar i BRF Poeten och företag tillkommer moms på ovanstående belopp.

Städning
Garaget städas regelbundet. Detta aviseras i garaget samt på varje fordon inför varje tillfälle. I samband med detta är det av yttersta vikt att samtliga fordon flyttas ut från garaget. Bilarna som inte flyttas debiteras 500 kr.

Säkerhet
Vi uppmanar samtliga medlemmar att se till att garageporten samt dörrar stängs så att inte obehöriga tar sig in i fastigheten.