Byte av fiberutrustning i september

Planeringen inför bytet av fiberutrustning nu är klar, se nedan för information och viktiga datum.

Planering och datum:

  • Byte av komponent i switch samt omkoppling av kunder planeras till 2024-09-09.
  • Det innebär att arbetet kommer att märkas av detta datum. Det kan förekomma avbrott och störningar under dagen medan omkopplingen görs.

Uppdatering av kollektiva tjänster:

  • Föreningens kollektiva tjänster kommer att uppdateras i samband med switchuppdateringen. Detta blir vanligtvis klart under samma dag, men kan i vissa fall ta upp till 3 arbetsdagar efter avslutat teknikerbesök.

Hårdvara:

  • Kollektiv hårdvara (routrar och tv-boxar) levereras någon vecka innan uppdateringen och delas ut till boende.
  • Hårdvaran installerar boende själva enligt medföljande installationsanvisningar.

Support:

  • Boende är alltid välkomna att kontakta kundtjänst på telefonnummer 020-202070 eller besöka vår hemsida www.telia.se om de behöver hjälp.