PÅMINNELSE – Motioner till BRF Poetens årsstämma

Påminnelse om att motioner till BRF Poetens årsstämma 2024 ska vara styrelsen till handa senast den 28 april.

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Läs mer om hur du skriver en motion i tidigare information om motioner på hemsidan eller på anslag i trapphusen.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.