Förbättrad energiprestanda – BRF Poeten har nu energiklass C

Installationen av solceller har gett effekt – analysen av föreningens energiprestanda visar att BRF Poeten idag enligt energideklarationen når upp till energiklass C vilket är en höjning från föreningens tidigare nivå D.

Nivå C är en hög nivå då nivå A-C motsvarar dagens nybyggnadskrav. Visa banker (t.ex. SBAB) erbjuder bättre villkor för ”grönt bolån” till medlemmar i BRF:er med energiklass C.