Gästlägenheten kan nu bokas i tio nätter per år

Styrelsen har beslutat att utöka antalet bokningsbara nätter för gästlägenheten från fem nätter till tio nätter per år och medlem, antingen som enstaka nätter eller flera i följd, dock maximalt fem nätter i följd. Läs mer om reglerna för bokning av gästlägenheten här: Gästlägenhet | Brf Poeten

Avsikten med utökningen är att öka tillgängligheten till gästlägenheten men kan även medföra en viss konkurrens varför utökningen kommer att utvärderas efter ett år.