Container

Höstens container är nu på plats vid Eyvind Johnsons gata 5 och öppen till kl 18.00 ikväll. Under lördag och söndag kommer den vara öppen kl. 08.00-18.00.

Styrelsen

Brf Poetens och Brf Lycksalighetens gårdsstädning söndagen den 16 oktober kl 10.00

Välkommen till höstens städning av innergården, soprummen, cykelrummen och övriga gemensamma utrymmen.

Vi samlas som vanligt på innergården och delar upp oss i de olika städområdena. Är vi många som hjälps åt, kommer allt att vara klart på en timme. Därefter bjuder föreningen på grillad korv med bröd, kaffe och festis till alla som har städat.

En container kommer att finnas uppställd på Eyvind Johnsons gata 5 under helgen. Den kommer att vara öppen kl. 08.00-18.00 dagligen.

Obs! Följande får inte slängas i containern:

  • farligt avfall
  • elektronikavfall (gäller både el- och batteridrivna saker)
  • väldigt stora skrymmande föremål (containern ska räcka åt alla)

/Styrelsen

Varmvattenblandarna

På förekommen anledning vill styrelsen informera om varmvattenblandarna i dusch och badrum (originalblandarna är av märket FM Matsson). Dessa kan nu ha uppnått sin livslängd och kan behöva bytas ut eller repareras. Detta sker på medlemmens bekostnad. Förslitningsfel som kan uppstå är till exempel droppande kran eller att vattnet inte blandas på rätt sätt – vattnet blir inte tillräckligt varmt. Bytet eller reparationen av till exempel trasig termostat kan göras genom en felanmälan till Fastum som då kan hjälpa till mot betalning. Kontakt kan även tas direkt med MF Rör AB i Solna, som är den VVS-firma som Fastum och föreningen använder för liknande arbeten, eller någon annan lämplig rörmokare.

Höstens städdag

Boka in höstens städdag redan nu. Den går av stapeln på förmiddagen söndagen den 16 oktober. Container kommer också att finnas tillgänglig under helgen. Styrelsen återkommer med mer information när det närmar sig.

Ny kontaktväg för Aptusfrågor

Hej medlemmar!

Från och med den 1:a september kommer alla ärenden som rör Aptussystemet (dvs. inloggning till Aptusportalen, beställning av nya taggar, spärrning av borttappade taggar osv.) hanteras av vår medlem och före detta styrelseledamot Juraj Feljan. Vänligen kontakta i första hand honom och inte Fastum när er fråga gäller Aptus. Han nås enklast på juraj.feljan@brfpoeten.se.

Passa på att slänga miljöfarligt avfall den 1 september

Den 1 september finns möjlighet att slänga miljöfarligt avfall då den mobila miljöstationen kl.18.45-19.15 står i korsningen Nordenflychstvägen/Hornsbergs strand.

Mobila miljöstationen är ett alternativ till miljöstationer och återvinningscentraler och underlättar för hushåll utan tillgång till bil. Här kan du lämna miljöfarligt avfall och elavfall som du själv kan bära, upp till en mikrovågsugns storlek.

Mer information hittar du här:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/mobila-miljostationen/kungsholmen/

Filterbyte genomförs den 24 september

Folkfilter kommer den 24 september att leverera och installera nya tilluftsfilter, d.v.s. de filter som sitter bakom elementen.

De filter som installeras är progressiva pollenfilter som tar bort partiklar ur luften. För de boende som så önskar kan även kolfilter med aktivt kol för att ta bort eventuella dofter och odörer utifrån sättas in. Dessutom erbjuds köksfilter som diskas i maskin, se nedan.

Kl. 09.00 startar installationen i Hornsbergs Strand 49 och Hornsbergs Strand 55 därefter i tur och ordning Hornsbergs Strand 43, Hornsbergs Strand 59, Eyvind Johnsons gata 7, Franzéngatan 34 och sist Franzéngatan 40 där ett lag arbetar uppifrån och ett lag nerifrån.

Installatörerna arbetar i två team om fyra till fem vitklädda overallflickor och -pojkar, som tassar in försiktigt i strumplästen och byter filtren. Installatörerna behöver behöver ca en meters svängrum framför varje fönster utom i köket där det inte sitter filter.

Eftersom vi har serviceläge på låsen i ytterdörren som tillåter styrelsen att komma in om ni inte kan vara hemma, ber vi er informera styrelsen om detta är fallet och sätta låset i serviceläget, så ordnar vi filterbytet. Serviceläget når man genom att låsa dörren utifrån och sedan ta ut nyckeln i läge ”kl. 10” – se bild nedan.

Alternativt kan vi hänga filter på dörren tillsammans med en instruktion hur man byter själv om ni inte är hemma och låset inte är i serviceläget.

Kolfilter – Kolfiltret är inget partikelfilter. Kolfilter innehåller aktivt kol som kemiskt reagerar med doftmolekyler och neutraliserar dem. Kolfiltret har en livslängd på ca sex månader. Kolfiltret sätts in tillsammans med det progressiva pollenfiltret. Efter sex månader byter man kolfiltret, det gör ni själva ganska enkelt. För att få kolfilter säger ni till filterbytarna när de kommer. Filtren kostar 110:-/ st. inkl. moms.

Köksfilter – Vi kan erbjuda Er köksfläktsfilter i metall. De diskas i maskin och håller längre. Filtren kostar 350:- inkl. moms. Säg till filterbytarna så får ni dem installerade med detsamma.

Köks- / kolfilter betalar ni med kort eller swish direkt till installatörerna.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta bostadsrättsföreningens styrelse.

Fast tillkommande månadsavgift för p-plats med laddbox från och med 1/8-2022

Från och med den 1/8-2022 debiteras p-platser med laddbox en fast tillkommande avgift om 350 kr inklusive elförburkning. Tidigare debiterades en tillkommande avgift om 200 kr + elförbrukning. Då det visat sig vara svårt att få debiteringen för elförbrukningen att fungera har styrelsen beslutat att prova en modell med fast avgift inkluderande elförbrukning. Avgiftens storlek kommer att ses över årligen.

Viktig information från FASTUM

I dagarna skickar Fastum ut avier och tillsammans med avin finns också ett
brev med information om att BRF Poeten på grund av vissa förändringar på den
nordiska betalmarknaden måste byta bankgironummer för
inbetalning av månadsavgiften
. För medlemmar och
hyresgäster innebär detta att:

  • Avgift/Hyra ska betalas till nytt bankgironummer: 5822-7620.
  • Autogiro slutar att fungera – Du måste betala manuellt i juni och ansöka på nytt om du vill ha autogiro efter juni. Observera att autogiro endast fungerar för dig som är angiven avimottagare hos Fastum.
  • Ansökan om autogiro ska göras direkt på www.fastumdirekt.se (ej via bank), logga in med BankID.
  • Ange även digital leveransmetod för nästkommande avier. Möjliga digitala leveransalternativ är avisering via SMS, epost, Kivra eller E-faktura. Om du inte väljer någon digital leveransmetod fortsätter avierna att skickas på papper via post.
  • Support på telefon: 90 220.

Styrelsen för Brf Poeten kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2022

Tid: Tisdag 14 juni 2022 kl. 18.00

Plats: Innergården Brf Poeten

Som första punkt, före den formella delen enligt dagordningen nedan, kommer styrelsen återgå till sedvanan före Covid-19 att föredra hur Brf Poeten mår ekonomiskt, vilka aktiviteter som genomförts sedan förra stämman och vad som planeras framöver etc. Efter stämman bjuder föreningen på lite gott att äta och dricka.

Årsredovisning 2021 finns på hemsidan www.brfpoeten.se.

Dagordning:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2. Val av ordförande på stämman

3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4. Fastställande av dagordningen

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

8. Föredragning av revisionsberättelsen

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut om arvoden

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

14. Val av revisor och suppleant

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

17. Avslutning

Väl mött önskar Styrelsen!