Systematisk luftning av samtliga element i föreningen

Efter vattenläckan för ett tag sedan kommer föreningen genomföra luftning av samtliga element i föreningen för att komma tillrätta med obalanser i värmesystemet och åtgärda eventuellt kalla element. Arbetet kommer göras av MF RÖR AB. Arbetet kommer genomföras enligt schema nedan. 

  • 14 februari, kl 08-16: Franzéngatan 34, 40 & Eyvind Jonssons gata 7.
  • 15 februari, kl 08-16: Hornsbergsstrand 49,43,55 & 59.

Det är mycket viktigt att hantverkarna får tillträde till lägenheterna. 

Se därför till att vara hemma eller ställ låset i serviceläge. Serviceläget når man genom att låsa dörren utifrån och sedan ta ut nyckeln i läge ”kl. 10” – se bild nedan. De som har elektroniska lås och inte kan vara hemma kan maila tillfällig kod till styrelsen@brfpoeten.se.

Tillse också att det finns åtkomst till ventilen på elementet (sitter på motsatt sida av termostaten).