Enkät om intresset för vinkällare i föreningen

Styrelsen vill undersöka eventuellt intresse för att använda ett tidigare uthyrt förråd till att nyttjas för att förvara vin. Genomförandet bygger på att det finns ett tillräckligt stort intresse bland våra medlemmar. Därav har en enkät skickats ut per mail till föreningens medlemmar.

Vi vore glada om ni tog er tiden att gå in och besvara enkäten och vill på detta sätt påminna om det.  

/Styrelsen