Ingen samlad luftning av elementen behövs

Fastighetsskötaren har sett över systemet och meddelar att ingen samlad luftning av elementen behövs i fastigheten. Den som upplever kalla element kan förstås lufta sina element, men just nu behövs ingen gemensam insats i fastigheten.