Frysskada orsakade problem med värmen

Föreningen har drabbats av frysskador som orsakat problem i värmesystemet. Systemet är nu lagat och fylls på av fastighetsjouren.

Som en effekt av det hela är att elementen i alla lägenheter behöver luftas.  Detta görs helst av någon med erfarenhet av att lufta element. Man ska vrida tappskruven max ett halvt varv tills luft börjar komma ut och stänga igen då det börjar komma vatten. Skruven lossas med en specialnyckel som kan köpas på järnaffären. Det är viktigt att inte vrida skruven för långt då den kan lossa och är svår att få dit – vatten rinner då ut okontrollerat.

Styrelsen för dialog med Fastighetsägarna om att de imorgon kommer hit och hjälper till att lufta elementen. Mer information om detta kommer så snart vi vet mer.