Nyckelfri hemtjänst

Under vecka 51 installeras nyckelfri hemtjänst i våra portar (det gäller i dagsläget Hornsbergs strand 49 och 55, men avsikten är att installera tjänsten i samtliga portar). Nyckelfri hemtjänst införs av Stockholm stad för ett minska nyckelhanteringen som både är tidskrävande och omständlig.

Mer information om nyckelfri hemtjänst finns på Stockholm stads hemsida: Nyckelfri hemtjänst ger tryggare omsorg – Stockholms stad

Filmer på hur hemtjänstens låstillbehör fungerar och hur personalen använder sina nycklar finns här: Nyckelfri hemtjänst för utförare – Stockholms stad.

/Styrelsen