Soprummen har städats

Soprummen har rengjorts och städats i veckan. För att hålla soprummen fina vill vi påminna alla om vårt gemensamma ansvar att lägga sopor i anvisade kärl och lämna övrigt till återvinningen alternativt i containern under städdagarna.

Hämtschema för sopor: