Se över din brandvarnare!

Brandlarmen är 11 år gamla!
Alla medlemmar uppmanas att kontrollera funktionen på sina brandvarnare samt vid behov byta batteri. Detta för att undvika uteblivna eller oavsiktliga larm