Container

En container kommer att vara uppställd på Eyvind Johnsons gata för Brf Poetens och Brf Lycksalighetens räkning lördag-söndag. Den är öppen kl 08.00 – 18.00 båda dagarna.

OBS: Följande får inte slängas i containern:

  • farligt avfall
  • elektronikavfall (gäller både el- och batteridrivna saker)
  • bildäck
  • väldigt stora skrymmande föremål