Container

Höstens container är nu på plats vid Eyvind Johnsons gata 5 och öppen till kl 18.00 ikväll. Under lördag och söndag kommer den vara öppen kl. 08.00-18.00.

Styrelsen