Fasad- och balkongbesiktning

Föreningen kommer under vecka 16 låta utföra en statusbesiktning av samtliga putsade fasader samt kontroll av balkongräcken (glasfronterna). Uppdraget utförs av 1969 Projektledning AB och innebär bland annat arbete med skylift. De behöver inte tillgång till lägenheterna.