Oljning av vindskydd och staket

Oljning av vindskydden och staketen på gården kommer att utföras på måndag den 9 maj. Lagning ska också ske av det som är trasigt.