Ommålning vid garageinfart den 23:e maj

Den gula rutan som markerar garageinfarten (och som styrelsen upplever har bidragit till en avsevärd minskning av fordon som blockerar garageinfarten) behöver ommålas. Arbetet är inbokat till den 23:e maj och ska utföras av Roadline någon gång under dagen. Enligt entreprenören kommer det vara möjligt att köra in och ut ur garaget meden arbetet pågår, dock blir halva garageinfarten blockerad åt gången. Detta kan orsaka viss trafikstockning som vi ber er ha överseende med.