Protokoll från årsstämman 2023

Protokollet från stämman den 23 maj 2023 finns nu att ta del av under fliken Föreningen – Årsredovisning och stämmoprotokoll.