Bredbandstelefoni via Telia upphör

Möjligheten till bredbandstelefoni genom föreningens abonnemang upphör den 6 november 2023.

Den pågående digitaliseringen i samhället påverkar Telias möjligheter att leverera tjänster.
Telia moderniserar och bygger ut fiber och mobila nät i snabb takt och samtidigt avvecklas
det gamla kopparnätet allt eftersom. Ny teknik introduceras och gammal teknik fasas ut
vilket gör att äldre tjänster ersätts med nya.

Bredbandstelefoni är en kommunikationstjänst via IP men som bygger på
omvandling till analog teknik. Denna omvandlingsteknik, även kallad ATA, är på väg att
fasas ut och Telia har därför valt att avveckla den här tjänsten.

Den 6 november 2023 kommer tjänsten därför att avslutas.