Sista chansen att ta till vara ratat stöldgods

Vid inbrotten i källarförråden i påsk var det någon eller några medlemmar som fick sina tillhörigheter utslängda i förrådsgångarna. En uppmaning om att ta hand om det ratade stöldgodset lades ut på föreningen hemsida. De tillhörigheter (kläder, leksaker, Lego etc. – det mesta i plastlådor) som inte togs hand om då har sedan dess förvarats i fläktrummet. Dessa saker kommer att slängas i samband med föreningens städdag den 1 oktober. Vill du ta till vara eventuella saker kan Anders Carlsson i styrelsen öppna fläktrummet (anders.carlsson@brfpoeten.se).