Slutrapport från ”Soprumsprojektet”

Projektet med att fräscha upp och göra en översyn av våra tre soprum är nu slutfört. Vi som varit med i gruppen tackar medlemmarna för att det gick så bra under tiden med tillfälliga soprum utomhus.

Vi har gjort en översyn och samordning av hämtningsfrekvens och antal kärl för att minimera antalet hämtningar och den miljöpåverkan av transporterna det medför och antalet kärl eftersom vi efter att under ett antal veckor kollat hur nuvarande kärl används. Vi har då noterat att vi kan minska antalet kärl för metall och plast (HS 43) och ökat antalet kärl för matavfall (de bruna kärlen). Vi kommer att sätta upp information om frekvens och hämtning i respektive soprum.

I samband med målningen av väggar och golv genomförde vi en invändig tvätt av samtliga sopkärl. Detta kommer i framtiden att genomföras två gånger per år. Golven i samtliga soprum kommer att tvättas en gång per månad.

Vi har satt upp ny information vid samtliga kärl om vad som kan kastas i dem och det är mycket viktigt att du läser och ser vad du får kasta! T ex. vad det gäller Metall är det enbart metallförpackningar som får kastas – inte gamla stekpannor eller kastruller – dessa ska lämnas till återvinningsstationer! Vad det gäller papper och kartonger gäller numera att dessa läggs i samma kärl. Fortfarande gäller såklart att vika samman kartonger!

Uppmaningen är att läsa informationen som är uppsatt vid varje sopkärl – det är den som gäller och inte informationen på sopkärlen.

Vi uppmanar alla att utnyttja möjligheten att återanvända matavfall (bruna papperspåsar i de bruna sopkärlen) i två soprum. Det finns nya påsar att hämta för att ha till hands hemma.  Läs mer här Matavfall i Stockholm | Matavfall (stockholmvattenochavfall.se)  Från 2023 blir det obligatoriskt med sortering av matavfall – men om ni inte redan börjat – varför vänta…  Läs mer om sophantering generellt här www.sopor.nu

Låt oss nu hjälpas åt att hålla våra tre soprum i bra skick. Vi kommer att tillsammans med grannföreningen Brf Lycksaligheten att erbjuda medlemmarna att bli av med grovsopor via en uppställd container 19 -20 september. Läs mer om detta på hemsidan www.brfpoeten.se

Soprumsprojektet

/Siv Fagerberg, Anders Carlsson, Anders Clarèus, Pia Eriksson och Thomas Ivarsson