Bokbytarhylla

Nu finns det en bokhylla i rummet för källsortering på EJ 7. Den vi satte dit tidigare försvann- oklart hur… Denna är tydligt uppmärkt ”Tillhör brf Poeten”.

Tanken är att medlemmar ska kunna lämna och ta böcker där. Gärna barnböcker! Och lämna bara böcker som du tror andra vill läsa. Funkar det som vi hoppas är det till glädje för alla. Och funkar det inte tar vi bort den såklart.