Blåljusportkod

Styrelsen skulle vilja informera er om att vi nu har en så kallad blåljusportkod. Det är en portkod som fungerar dygnet runt på alla våra sju portar och som vi bara delar ut till polisen. Blåljuspersonalen får koden via polisens ledningscentral vid behov. På så sätt ser vi till att blåljuspersonalen tar sig in i fastigheten utan fördröjning, utan att vi äventyrar fastighetens skalskydd.

Läs mer om blåljusportkod här https://www.fastighetsagarna.se/aktuellt/nyheter/2019/hjalp-utryckningspersonal-med-en-blaljuskod