Sortera mera

I ett led att minska hushållsavfallet och i motsvarande grad öka mängden återvinningsbart avfall (plast, papper, metall, glas och diverse el) uppmanar vi alla medlemmar att noggrant källsortera sitt avfall. Förutom en minskad miljöbelastning medför detta även en lägre kostnad för föreningen då kostnaden för hushållsavfallet är viktbaserad och relativt hög.

Kostnaden för matavfallet, som slängs i de bruna kärlen, är betydligt lägre eftersom detta avfall används till generering av biogas för uppvärmning och drivmedel. Återstoden används som näring när ny mat odlas. För övrigt har vi numera totalt åtta bruna kärl.

Tömningsfrekvensen för de olika avfallsfraktionerna framgår av scheman som är uppsatta i soprummen.