Solcellsanläggningen driftsatt

Brf Poeten har sedan årsskiftet 2021/2022 solpaneler som producerar elektricitet. Vår produktionsanläggning är ansluten till Ellevios elnät och vi kommer kunna sälja överskottsel. Huvudsyftet är som tidigare framförts produktion till egen förbrukning av el i fastigheten och därmed sänkning av föreningens elräkningar. Styrelsen planerar att länka information om hur mycket el som solpanelerna producerar till hemsidan.