Fast tillkommande månadsavgift för p-plats med laddbox från och med 1/8-2022

Från och med den 1/8-2022 debiteras p-platser med laddbox en fast tillkommande avgift om 350 kr inklusive elförburkning. Tidigare debiterades en tillkommande avgift om 200 kr + elförbrukning. Då det visat sig vara svårt att få debiteringen för elförbrukningen att fungera har styrelsen beslutat att prova en modell med fast avgift inkluderande elförbrukning. Avgiftens storlek kommer att ses över årligen.