Möjligheten att nyttja torkutrustningen 30 minuter in på nästa tvättid återinförs

Under pandemin togs möjligheten att nyttja torkutrustningen i 30 minuter in på nästa tvättid bort. Frågan diskuterades på stämman som lämnade frågan till styrelsen att utreda. Då pandemin nu klingar av och restriktioner i samhället upphört har styrelsen beslutat att återinföra möjligheten att nyttja torkutrustningen i 30 minuter in på nästa tvättid.

Förändringen börjar gälla omgående och är är införd i Aptussystemet.