Tips för att åtgärda kärvande lås, balkongdörrar, fönster med mera

Allmänna riktlinjer: 

Typ av lås 

Tillhållarlås   Om ett tillhållarlås börjar kärva, rengör det. Ett tillhållarlås får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Regeln som reglar dörren eller fönstret skall dock smörjas. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål.  
Cylinderlås   Två (2) serviceomgånger per år är att rekommendera.  Cylinderlås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör sprayas eller oljas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst förhindrar kondens- och isbildning, som kan försvaga låset. Använd endast teflonbaserad spray eller olja avsedd för smörjning av lås. Använd ALDRIG fett eller universalspray som till exempel 5-56 eller WD-40.  
Hänglås   Hänglås av typen tillhållarlås med spärrbrickor – t ex ABLOY PL-serien – får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Smörj endast där låsbygeln går in i låset. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål. Hänglås med cylinder skall servas med låsspray – ALDRIG  fett! Hänger hänglåset utomhus bör det ses till minst två gånger om året.  
Spanjolett med låshus    Ett lås som sitter utanpå dörren eller fönstret skall behandlas med låsspray – ALDRIG fett. Smörj reglarna som låser dörren ett par gånger om året. Använd fett avsett för detta ändamål – INTE olja. Se också till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar funktionen, ökar slitaget och underlättar inbrott. Om spanjoletten har ett lås som är infällt i dörren eller fönstret, får det INTE smörjas i nyckelhålet! (se ovan; ”Tillhållarlås”)  
Gångjärn    Glöm inte att se över alla gångjärn minst en gång om året. Se till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. Den svarta dammbeläggningen som lätt sätter sig på gångjärnen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd ett långtidsverkande fett, INTE olja.    

Börja med att rengöra reglarna och kanterna på dörr/fönster/balkongdörr, så det inte finns smuts eller grus. Se till att det är torrt. Smörj sedan in reglar och gångjärn med fett. Använd inte för mycket fett. För lås, se ovan. 

Exempel på smörjprodukter är (det finns en hel del på marknaden, men använd de som är avsedda för lås och smörjning av gångjärn): 

Låsfett Assa ca 250:- (räcker länge) 

Smörjande låsspray Assa ca 150:- (finns också med pip, som underlättar applicering.) 

Till slut: använd inte våld, fungerar det inte efter rengöring och smörjning – kontakta låssmed.