Passa på att slänga miljöfarligt avfall den 1 september

Den 1 september finns möjlighet att slänga miljöfarligt avfall då den mobila miljöstationen kl.18.45-19.15 står i korsningen Nordenflychstvägen/Hornsbergs strand.

Mobila miljöstationen är ett alternativ till miljöstationer och återvinningscentraler och underlättar för hushåll utan tillgång till bil. Här kan du lämna miljöfarligt avfall och elavfall som du själv kan bära, upp till en mikrovågsugns storlek.

Mer information hittar du här:

https://www.stockholmvattenochavfall.se/har-lamnar-du-avfall/lamna-avfall-privatperson/har-lamnar-du-avfall/mobila-miljostationen/kungsholmen/