Enkät om intresset för vinkällare i föreningen

Styrelsen vill undersöka eventuellt intresse för att använda ett tidigare uthyrt förråd till att nyttjas för att förvara vin. Genomförandet bygger på att det finns ett tillräckligt stort intresse bland våra medlemmar. Därav har en enkät skickats ut per mail till föreningens medlemmar.

Vi vore glada om ni tog er tiden att gå in och besvara enkäten och vill på detta sätt påminna om det.  

/Styrelsen

Frysskada orsakade problem med värmen

Föreningen har drabbats av frysskador som orsakat problem i värmesystemet. Systemet är nu lagat och fylls på av fastighetsjouren.

Som en effekt av det hela är att elementen i alla lägenheter behöver luftas.  Detta görs helst av någon med erfarenhet av att lufta element. Man ska vrida tappskruven max ett halvt varv tills luft börjar komma ut och stänga igen då det börjar komma vatten. Skruven lossas med en specialnyckel som kan köpas på järnaffären. Det är viktigt att inte vrida skruven för långt då den kan lossa och är svår att få dit – vatten rinner då ut okontrollerat.

Styrelsen för dialog med Fastighetsägarna om att de imorgon kommer hit och hjälper till att lufta elementen. Mer information om detta kommer så snart vi vet mer.

Nyckelfri hemtjänst

Under vecka 51 installeras nyckelfri hemtjänst i våra portar (det gäller i dagsläget Hornsbergs strand 49 och 55, men avsikten är att installera tjänsten i samtliga portar). Nyckelfri hemtjänst införs av Stockholm stad för ett minska nyckelhanteringen som både är tidskrävande och omständlig.

Mer information om nyckelfri hemtjänst finns på Stockholm stads hemsida: Nyckelfri hemtjänst ger tryggare omsorg – Stockholms stad

Filmer på hur hemtjänstens låstillbehör fungerar och hur personalen använder sina nycklar finns här: Nyckelfri hemtjänst för utförare – Stockholms stad.

/Styrelsen

Ny förvaltare

BRF Poeten byter till Fastighetsägarna som förvaltare vid årsskiftet. Med Fastighetsägarna kommer vi få tillgång till boendeappen Avy som kommer fungera att logga in på så snart medlemsregistret är inlagt i deras system. Däremot kan man redan nu anmäla sig till e-faktura och autogiro om man föredrar dessa som betalmetoder. Styrelsen rekommenderar alla att vänligen välja sin önskade betalmetod av avgiften innan månadsskiftet november/december då avierna avseende januari-mars kommer att skickas i början av december. Se bifogat välkomstbrev för instruktioner. 

Gör man inte ett aktivt val så kommer man att få sina avier genom post/Kivra till dess att man gjort sitt val. Styrelsen återkommer med info så snart Boendeappen är aktiverad för vår förening. 

Väl mött,

Styrelsen

Mobila miljöstationen i Hornsbergs strand den 13 november

Ta chansen att lämna in miljöfarligt avfall när Mobila Miljöstationen dyker upp på Nordenflychtsvägen/Hornsbergs strand måndagen den 13 november kl.18.45-19.15.

Det går bra att lämna:

 • Batterier
 • Elektronik
 • Färg
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Gasol
 • Kemikalier
 • Kosmetika
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Olja
 • Rengöringsmedel
 • Sprayburkar

Nya nödtelefoner installerade i hissarna

Tekniken för nödtelefonerna i hissarna har bytts ut. Vid behov trycker man som vanligt på den gula knappen i panelen, men själva telefonen sitter numera uppe vid taket och inte i panelen. Nödtelefonen fungerar alltså som tidigare, med den skillnaden att ljudet kommer från dosan i taket och inte från panelen.

KOM IHÅG: Brf Poetens och Brf Lycksalighetens gårdsstädning söndagen den 1 oktober kl 10.00

Välkommen till höstens städning av innergården, soprummen, cykelrummen och övriga gemensamma utrymmen.

Vi samlas som vanligt på innergården och delar upp oss i de olika städområdena. Är vi många som hjälps åt, kommer allt att vara klart på en timme. Därefter bjuder föreningen på grillad korv med bröd, kaffe och festis till alla som varit med och städat.

/Styrelsen

Container

En container kommer att vara uppställd på Eyvind Johnsons gata för Brf Poetens och Brf Lycksalighetens räkning lördag-söndag. Den är öppen kl 08.00 – 18.00 båda dagarna.

OBS: Följande får inte slängas i containern:

 • farligt avfall
 • elektronikavfall (gäller både el- och batteridrivna saker)
 • bildäck
 • väldigt stora skrymmande föremål