Garagestädning 4 och 5 maj

Garagestädning utförs den 4 och 5 maj enligt följande:

·      Övre planet: Torsdag 4 maj

·      Under planet: Fredag 5 maj

Vänligen parkera EJ i garaget kl. 07-30-16.00.

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för föregående år finns nu att ta del av under fliken Föreningen – Årsredovisning och stämmoprotokoll. Årsredovisningen fastställs under stämman den 23 maj.

Mobila miljöstationen i Hornsberg den 20 april

Stockholm Vatten och Avfalls Mobila miljöstationen kommer till Nordenflychtsvägen/Hornsbergs strand torsdag 20 april kl. 18.45-19.15 för att ta emot ditt bärbara miljöfarliga avfall.

Passa på att slänga ditt miljöfarliga avfall – det här kan du lämna:

 • Batterier
 • Elektronik
 • Färg
 • Glödlampor, lysrör och lågenergilampor
 • Gasol
 • Kemikalier
 • Kosmetika
 • Kvicksilverhaltiga material
 • Olja
 • Rengöringsmedel
 • Sprayburkar

Vi väntar fortfarande på att just du hör av dig!!!  

Nu har vi i valberedningen under en period haft anslag i våra hissar och på Facebook men ännu inte fått kontakt med DIG som kan tänka dig hjälpa till med att sköta styrelsens protokoll och kommunikation. Du måste finnas någon stans bland oss bostadsmedlemmar, så nu hoppas vi att just DU så snart som möjligt, tar kontakt med oss i valberedningen. 

Då vi arbetar långsiktigt och tycker det är viktigt med kontinuitet för vår styrelse, önskar vi även att Du som kan tänka dig andra uppdrag så som säkerhet eller hjälpa till i valberedningen också hör av dig till oss, så vi får träffa även dig. 

Vänta inte! Hör av dig till någon av oss i valberedningen så vi kan komma överens om en träff  susiezilahi@gmail.com eller uffe.almqvist@telia.com eller elisabeth.clason@telia.com  

Vi ser fram emot att höra från Dig senast den 6 maj.  

Väl mött, 

Brf Poetens Valberedning  

Fasad- och balkongbesiktning

Föreningen kommer under vecka 16 låta utföra en statusbesiktning av samtliga putsade fasader samt kontroll av balkongräcken (glasfronterna). Uppdraget utförs av 1969 Projektledning AB och innebär bland annat arbete med skylift. De behöver inte tillgång till lägenheterna.

Motioner till Brf Poetens årsstämma 2023

Styrelsen för Brf Poeten informerar om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 23 maj kl. 18.00.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 april 2023.

Kallelse med dagordning till årsstämman publiceras på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 16 april 2023.

Motioner kan med fördel e-postas till styrelsen@brfpoeten.se. Märk meddelandet med ”motion Brf Poeten”. Motioner kan även postas till Brf Poeten, Franzéngatan 40, 11216 Stockholm. Det går även bra att lämna motioner direkt i Brf Poetens postfack på Franzéngatan 40.

Vad är en motion?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämman, se stadgarna.

Förslag från enskilda medlemmar mottages när som helst av styrelsen. Sådana förslag kan styrelsen ta upp för beslut på ett styrelsemöte eller bedöma och hänskjuta förslaget till föreningsstämman för beslut.

Hur skriver man en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna i stället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.

 • Rubrik

Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om

 • Vad vill du att föreningen ska göra

Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet, dels för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

 • Syfte (motivering)

Skriv en text som berättar varför du tycker som du gör

 • Att-satser

Formulera en eller flera tydliga att-satser för stämman att ta ställning till:

Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att: …

 • Avslutning

Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn.

Tips för att åtgärda kärvande lås, balkongdörrar, fönster med mera

Allmänna riktlinjer: 

Typ av lås 

Tillhållarlås   Om ett tillhållarlås börjar kärva, rengör det. Ett tillhållarlås får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Regeln som reglar dörren eller fönstret skall dock smörjas. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål.  
Cylinderlås   Två (2) serviceomgånger per år är att rekommendera.  Cylinderlås som används mycket frekvent, eller är extremt väderutsatta, bör sprayas eller oljas oftare. En smörjning strax före vinterns ankomst förhindrar kondens- och isbildning, som kan försvaga låset. Använd endast teflonbaserad spray eller olja avsedd för smörjning av lås. Använd ALDRIG fett eller universalspray som till exempel 5-56 eller WD-40.  
Hänglås   Hänglås av typen tillhållarlås med spärrbrickor – t ex ABLOY PL-serien – får ALDRIG smörjas i nyckelhålet. Smörj endast där låsbygeln går in i låset. Använd ett långtidsverkande fett avsett för detta ändamål. Hänglås med cylinder skall servas med låsspray – ALDRIG  fett! Hänger hänglåset utomhus bör det ses till minst två gånger om året.  
Spanjolett med låshus    Ett lås som sitter utanpå dörren eller fönstret skall behandlas med låsspray – ALDRIG fett. Smörj reglarna som låser dörren ett par gånger om året. Använd fett avsett för detta ändamål – INTE olja. Se också till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar funktionen, ökar slitaget och underlättar inbrott. Om spanjoletten har ett lås som är infällt i dörren eller fönstret, får det INTE smörjas i nyckelhålet! (se ovan; ”Tillhållarlås”)  
Gångjärn    Glöm inte att se över alla gångjärn minst en gång om året. Se till att eventuella skruvar sitter ordentligt. Lösa skruvar försämrar dörrens funktion, ökar slitaget och underlättar inbrott. Den svarta dammbeläggningen som lätt sätter sig på gångjärnen förhindras bäst med regelbundet underhåll och smörjning. Använd ett långtidsverkande fett, INTE olja.    

Börja med att rengöra reglarna och kanterna på dörr/fönster/balkongdörr, så det inte finns smuts eller grus. Se till att det är torrt. Smörj sedan in reglar och gångjärn med fett. Använd inte för mycket fett. För lås, se ovan. 

Exempel på smörjprodukter är (det finns en hel del på marknaden, men använd de som är avsedda för lås och smörjning av gångjärn): 

Låsfett Assa ca 250:- (räcker länge) 

Smörjande låsspray Assa ca 150:- (finns också med pip, som underlättar applicering.) 

Till slut: använd inte våld, fungerar det inte efter rengöring och smörjning – kontakta låssmed. 

Möjligheten att nyttja torkutrustningen 30 minuter in på nästa tvättid återinförs

Under pandemin togs möjligheten att nyttja torkutrustningen i 30 minuter in på nästa tvättid bort. Frågan diskuterades på stämman som lämnade frågan till styrelsen att utreda. Då pandemin nu klingar av och restriktioner i samhället upphört har styrelsen beslutat att återinföra möjligheten att nyttja torkutrustningen i 30 minuter in på nästa tvättid.

Förändringen börjar gälla omgående och är är införd i Aptussystemet.